02-429-5377 (AUTO) Social :
alt text

ThinkPOS

เราจะให้บริการที่ดีต่อลูกค้าด้วยทัศนคติเชิงบวก ด้วยความเป็นกันเองอย่างให้เกียรติ
ให้คำแนะนำที่ดี่ที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด เราคัดเลือกจัดจำหน่าย
และให้บริการเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและธุรกิจของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าและคู่ค้าเป็นเสมือนมิตร เราไม่มีแนวคิดผูกขาดตลาด
เอาเปรียบ หรือค้ากำไรเกินควร ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงราคา แล้วเท่านั้น 

Who We Are

ในนามของทีมงานผู้บริหาร เราก่อตั้งบริษัท ธิงค์พอส ในปี 2555 โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในแวดวงไอที โดยให้บริการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ธนาคาร สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และโรงแรม มากว่า 10 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจในธุรกิจ และความต้องการ ของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงซึ่งทีมผู้บริหารยึดหลัก  "การบริการที่ดี นำไปสู่ความยั่งยืน"สร้างรากฐานให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งเพียงปีแรกที่ ก่อตั้งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เลือกใช้บริการเราได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และเรายังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของยุโรปและเอเชีย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ไม่รวมถึงการได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมนาระดับโลกและเอเชีย ซึ่งจะทำให้เราได้นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้า คนสำคัญของเราตลอดเวลา

Featured

“ จุดเด่นที่เรามี คือ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงาน ผมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการบริการหลังการขาย ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่และหน่วยงานราชการหลายราย รวมถึงลูกค้ากว่า 1,000 ราย เลือกใช้บริการจากเรา ThinkPOS มีเงื่อนไขสัญญาการบริการที่ชัดเจน รวมไปถึงการ warranty ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่คุ้มค่าและยุติธรรม รวมไปถึงการบริการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ internet และทีมซัพพอร์ตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้รวดเร็วฉับไว อีกจุดแข็งที่ ThinkPOS มี คือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ที่เรามีต่อพาร์ตเนอร์และคู่ค้า ทำให้ ThinkPOS ได้รับการยอมรับได้รับความช่วยเหลือจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับ ”

alt text

Milestone

2012

เปิดทำการเป็นปีแรก มีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการ สามารถจบด้วยยอดขาย 12 ล้านบาท

2013

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการ

2014

แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการ

2015

บริษัทขยายตลาดไปสู่ประเทศ AEC และเป็นเบื้องหลังในความสำเร็จในหลายๆงาน

2016

บริษัทมีการขยายตัวในอัตราสูง เพื่อรองรับกับงานที่ได้รับ และตั้งเป้าที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้านึกถึง

2017

บริษัทจัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละระบบ มาร่วมออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ให้รองรับการทำงานหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ